Sinds 1998 is de Natuurbeschermingswet van kracht.

 

PROCEDURE SPOUWMUURISOLATIE EN VLEERMUIZEN:

 

Wij kijken altijd eerstens of er vleermuizenkeuteltjes op de vensterbanken, op de grond of tegen de gevels zitten.

Ook kijken wij of er stootvoegen zijn waardoor die vleermuizen doorheen kunnen vliegen.

 

Mochten wij de aanwezigheid van vleermuizen constateren of geringe twijfel hebben dat er vleermuizen aanwezig zijn dan moet er een vleermuizenkast tegen de zuidwest gevel worden geplaatst.

Tevens moeten er indien er stootvoegen zijn voor iedere stootvoeg een exclusion flap worden bevestigd.

 

Nadat hieraan is voldaan mogen wij na enkele dagen de spouwen isoleren.

  

Gedurende vijftien jaar hebben wij nog niet één vleermuis gezien in de spouwen.

 

Op de site van de Provincie Limburg staat vemeld onder ontheffing soorten (beschermde dieren en planten) bij de voorwaarden:

 

Ook hebben wij het predicaat Natuurvriendelijk Isoleren verkregen zodat u geen vergunning nodig heeft!

 

 Natuurvriendelijk isoleren